Pořad bohoslužeb farnosti Kobeřice

 

21. ledna

7.00

za + Marii Halfarovou, manžela,
rodiče z obou stran, zetě a živé rodiny

 

Svátek Křtu Páně

 

3. neděle v mezidobí

10.00

za + Anežku Pospěchovou k nedož. 100. naroz., manžela a příbuzné z obou stran

 
 

 

 

 

 

 

 

 

22. ledna

 

 

 

pondělí

 

 

17.00

novéna ke kobeřické Madoně 
za + Alfréda Halfara - výroční

 
 

23. ledna 

6.30

za + Anežku Vránovou, manžela a dceru

 

úterý

 

 

 

 

 
 

24. ledna

 

 

 

středa

 

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

17.00

za + Leo Stříbného - výroční

 
 

25. ledna

6.30

za + Bedřicha Tošera, syna, matku a příbuzné

 

čtvrtek

 

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

 

 

 
 

26. ledna    

 

 

 

pátek

 

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

17.00

poděkování P.B. a P.M. za obdržená dobrodiní u příležitosti 70. let Osvalda Rycky a za živé rodiny

 
 

27. ledna

6.30

na jistý úmysl

 

sobota

 

 

 

 

 
 

17.00

za + Josefa Lasáka a rodiče z obou stran

 
 

28. ledna           neděle

7.00

za + manžela Josefa Štefka a rodiče z obou stran

 

4. neděle v mezidobí

 

10.00

za + manžela Josefa Kubného, otce, bratra, sestru a tetu Anežku

 

Úklid má 9. skupina