Pořad bohoslužeb farnosti Kobeřice

 

23. června       neděle

7.00

za + Josefa Bolackého, rodiče z obou stran a příbuzné

 

 

 

12. neděle v mezidobí

10.00

za + Boženu a Lea Hanzlíkovy, rodiče, sourozence a živé rodiny

 
 

 

 

 

 

 

 

 

24. června

 

 

 

pondělí

 

Slavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE

18.00

novéna ke kobeřické Madoně
za + Marii a Jana Kubného, děti, rodiče a příbuzné

 
 

25. června

6.30

za živé a zemř. členy 11. růže

 

úterý

 

 

 

 

 
 

26. června

 

 

 

středa

 

 

18.00

za živé a zemř. členy 5. růže

 
 

27. června

6.30

mše sv. nebude
odjezd autobusu na pouť v 6.30 z autobus. nádraží

 

čtvrtek

 

 

 

 

 
 

28. června

 

 

 

pátek

 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

18.00

za + Pavlu Vitáskovou a duše v očistci

 
 

29. června   

6.30

za + manžela Josefa Hanzlíka, rodiče a sourozence z obou stran

 

sobota

 

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

 

 

 
 

17.00

za + Františka a Alžbětu Švančarovy, + rodiče a příbuzné

 
 

30. června        neděle

7.00

na poděkování P.B. a P.M. za 30 let společného života a za živou rodinu

 

13. neděle v mezidobí

 

10.00

za děti vycházející ze školy
(školní mše svatá)

 

Úklid má 8. skupina