Pořad bohoslužeb farnosti Kobeřice

 

8. prosince    neděle

7.00

poděkování P.B. a P.M. k životnímu jubileu, za + manžela a živé rodiny

 

 

 

Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

10.00

za děti pokřtěné v tomto měsíci, jejich rodiče a kmotry

 
 

 

 

Sbírka na televizi NOE

 

 

 

 

9. prosince

 

 

 

pondělí

 

 

17.00

poděkování P.B. a P.M. za 80 let života a za živé rodiny

 
 

10. prosince

6.30

za + Jana Krautwursta, manželku, dceru a zetě

 

úterý

 

 

 

 

 
 

11. prosince

 

 

 

středa

 

 

17.00

za + Jana Dubělčíka k 10. výročí úmrtí, + sestru a rodiče z obou stran

 
 

12. prosince

6.30

za + Marii Viláškovou, rodiče, bratry a tetu Kateřinu

 

čtvrtek

 

 

18.00

modlitební společenství pro dospělé

 
 

13. prosince

 

 

 

pátek

 

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

17.00

za + manžela Josefa Mrovce, rodiče z obou stran a příbuzné

 
 

14. prosince

6.30

za + Josefa Drastika, + manželku, rodiče z obou stran, švagra a příbuzné

 

sobota

 

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

 

 

 
 

17.00

Na poděkování P.B. a P.M. za 90 let života Marie Václavíkové, s prosbou o požehnání a sílu do dalších let, + manžela a živou rodinu

 
 

15. prosince

7.00

za + Alenu Moravcovou, + rodiče a příbuzné

 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

 

10.00

poděkování P.B. a P.M. za 90 let života Kristiny Václavíkové, za 50 let syna a živé rodiny

 

Úklid má 2. skupina

 

15.00

adventní koncert