Pořad bohoslužeb farnosti Kobeřice

 

10. listopadu      neděle

7.00

za + Důst. Pána Arnošta Kubelu, rodiče a sourozence

 

 

 

32. neděle v mezidobí                

10.00

za + Pavlu a Viléma Stuchlíkovy, jejich rodiče a sourozence - školní mše svatá

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. listopadu

 

 

 

pondělí

 

Památka sv. Martina, biskupa

17.00

novéna ke kobeřické Madoně
za + Renatu Šafarčíkovou a rodiče

 
 

12. listopadu

6.30

za + Václava Sýkoru a rodiče z obou stran

 

úterý

 

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

 

 

 
 

13. listopadu

 

 

 

středa

 

Památka sv. Anežky České, panny

17.00

za + Štěpánku Dastigovou, manžela, bratra, rodiče Stočkovy, Dastigovy a Buchtovy

 
 

14. listopadu

6.30

za živé a zemřelé členy 14. růže

 

čtvrtek

 

 

 

 

 
 

15. listopadu

 

 

 

pátek

 

 

17.00

zádušní mše svatá za + Viléma Kubného

 
 

16. listopadu

6.30

za + Marii Vránovou k nedož. 60. narozeninám

 

sobota

 

 

 

 

 
 

17.00

za + Emila Kubného, otce, bratra, sestru a příbuzné

 
 

17. listopadu

7.00

za + Arnošta Vidláka a Leopolda Hartmana

 

33. neděle v mezidobí                  KRMÁŠ                

 

10.00

za farníky
Sbírka pro farnost

 

Úklid má 13. skupina

 

14.00

Svátostné nešpory