Pořad bohoslužeb farnosti Kobeřice

 

20. ledna neděle

7.00

za živé a zemřelé členy 16. růže

 

 

 

2. neděle v mezidobí

10.00

poděkování P.B. a P.M. za 60 let života s prosbou o požehnání do dalších let a živé rodiny

 
 

 

 

 

 

 

 

 

21. ledna

 

 

 

pondělí

 

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

17.00

novéna ke kobeřické Madoně
za + Maxmiliána Bernarda, manželku a sourozence

 
 

22. ledna 

6.30

za + Bedřicha Tošera, syna, matku a příbuzné

 

úterý

 

 

 

 

 
 

23. ledna

 

 

 

středa

 

 

17.00

za + Aloise Schuppika - výroční

 
 

24. ledna

6.30

za + Pana Děkana Josefa Malého

 

čtvrtek

 

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

 

 

 
 

25. ledna

 

 

 

pátek

 

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

17.00

na dobrý úmysl, za zdraví, Boží požehnání, ochranu P.M. a za živou rodinu

 
 

26. ledna

7.00

za živé a zemřelé členy 9. růže

 

sobota

 

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

 

 

 
 

17.00

za + Viktorii Hanzlíkovou k nedož. 95. naroz. a + manžela

 
 

27. ledna     neděle      neděle

7.00

za + Marii Halfarovou, manžela, zetě a rodiče z obou stran

 

3. neděle v mezidobí

 

10.00

poděkování P.B. a P.M. za 60 let života Anny Pospěchové s prosbou o požehnání do dalších let a za živé rodiny

 

Úklid má 1. skupina