Pořad bohoslužeb farnosti Kobeřice

 

13. října            neděle

7.00

za živé a zemřelé členy 6. růže

 

 

 

28. neděle v mezidobí                

10.00

za + Viktorii a Viléma Hanzlíkovy a zemř. příbuzné

 
 

 

 

 

 

14.00

růžencová pobožnost

 

14. října

17.30

růžencová pobožnost

 

pondělí

 

 

18.00

za + Emila a Markétu Šímovy

 
 

15. října

6.30

za + Emila Moravce, + manželku, dceru, 3 syny a zetě

 

úterý

 

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

 

 

 
 

16. října

17.30

růžencová pobožnost

 

středa

 

Slavnost SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE, hlavní patronky Slezska

18.00

za + Jana Pivovarczyka, rodiče z obou stran a strýce Kristiana

 
 

17. října

6.30

na dobrý úmysl a živou rodinu

 

čtvrtek

 

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

 

 

 
 

18. října

 

 

 

pátek

 

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

18.00

mše sv. nebude

 
 

19. října

6.30

mše sv. nebude

 

sobota

 

 

16.30

růžencová pobožnost

 
 

17.00

za + manžela a otce Jaroslava Kužílka k nedož. 50. narozeninám

 
 

20. října          neděle

7.00

Poděkování P.B. a P.M. za 55 let společ. života manželů Edeltraudy a Jiřího Bitomských

 

29. neděle v mezidobí                 Sbírka na světové misie

 

10.00

Poděkování P.B. a P.M. za 50 let společ. života manželů Marie a Josefa Žídkových s prosbou o ochranu do dalších let, za živé rodiny a + rodiče z obou stran

 

Úklid má 9. skupina

 

14.00

růžencová pobožnost