Pořad bohoslužeb farnosti Kobeřice

 

19. května       neděle

7.00

za + manžela Jana Vidláka a prarodiče Maxe a Elišku Latkovy

 

 

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

9.30

první svaté přijímání

 
 

 

 

 

 

14.30

děkovná májová pobožnost

 

20. května

 

 

 

pondělí

 

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

18.00

za + Františka Hladíka, rodiče z obou stran a příbuzné
 - májová pobožnost

 
 

21. května

18.00

za + Kristýnu Komárkovou a rodiče
-  májová pobožnost

 

úterý

 

 

 

 

 
 

22. května

 

 

 

středa

 

 

18.00

za + Annu Baránkovou k nedož 65. naroz., + otce, bratra a rodiče Baránkovy
- májová pobožnost

 
 

23. května

 

 

 

čtvrtek

 

 

18.00

na dobrý úmysl a za živé rodiny
- májová pobožnost

 
 

24. května

 

 

 

pátek

 

 

18.00

poděkování P.B. a P.M. za 60 let společného života manželů Štilcových
- májová pobožnost

 
 

25. května

6.30

poděkování P.B. a P.M. za 60 let života s prosbou o zdraví a požehnání do dalších let a živé rodiny

 

sobota

 

 

 

 

 
 

16.45

májová pobožnost a po ní mše sv.
za + Viléma Gargoše - výroční

 
 

26. května          neděle

7.00

za + syna Ladislava Hericha k nedož . 45. narozeninám

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

10.00

obnova prvního svatého přijímání z roku 2018

 

Úklid má 3. skupina

 

14.00

 májová pobožnost