Pořad bohoslužeb farnosti Kobeřice

 

14. dubna        neděle

7.00

za + Marii Pavelek, roz. Holečkovou - výroční

 

 

 

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

10.00

za děti pokřtěné v tomto měsíci, jejich rodiče a kmotry

 
 

 

14.00

křížová cesta

 

 

 

 

15. dubna

 

zpovědní den  8.30 - 12.00 a 14.00 - 18.00                                             

 

pondělí

 

 

18.00

novéna ke kobeřické Madoně
za + rodiče Bočkovy a dceru, + manžela, jeho rodiče a příbuzné

 
 

16. dubna

6.30

za + Annu a Emila Drastíkovy, syna, 2 zetě a za + Annu a Adolfa Homolovy a syna

 

úterý

 

 

 

 

 
 

17. dubna

 

 

 

středa

 

 

18.00

za + Marii Hanzlíkovou - výroční

 
 

18. dubna

18.00

za živé a zemřelé kněze z naší farnosti

 

čtvrtek

 

ZELENÝ ČTVRTEK

20.00

adorace v Getsemanské zahradě

 
 

19. dubna

15.00

křížová cesta a po ní obřady Velkého pátku

 

pátek

 

VELKÝ PÁTEK - den přísného postu

 

19. a 20. dubna  Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi - u Božího hrobu

 
 

20. dubna

8.30

výstav Nejsvětější svátosti -
celodenní adorace s uctíváním sv. kříže

 

sobota

 

BÍLÁ SOBOTA

14.00

adorace dětí s žehnáním velikonočních pokrmů

 
 

19.00

obřady Bílé soboty - Velikonoční vigilie za farníky a dobrodince

 
 

21. dubna

7.00

za + manžela Karla Libra, oboje rodiče, 3 bratry, příbuzné a živou rodinu

 

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - Velikonoční vigilie

 

10.00

za farníky a dobrodince
Sbírka pro farnost

 

Úklid má 13. skupina

 

14.00   

nešpory a svátostné požehnání