Pořad bohoslužeb farnosti Kobeřice

 

14. července    neděle

7.00

za děti pokřtěné v tomto měsíci, jejich rodiče a kmotry

 

 

 

15. neděle v mezidobí

10.00

za živé a zemřelé sportovce z Kobeřic

 
 

 

 

 

 

 

 

 

15. července

 

 

 

pondělí

 

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

18.00

novéna ke kobeřické Madoně
za + Annu Kostkovou, manžela, 2 zetě a sourozence

 
 

16. července

6.30

za + Marii Hanzlíkovou a + manžela

 

úterý

 

Svátek VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY

 

 

 
 

17. července

 

 

 

středa

 

 

18.00

za + Marii Vránovou,  manžela, dceru, rodiče z obou stran a sourozence

 
 

18. července

6.30

na jistý úmysl a za živé rodiny

 

čtvrtek

 

 

 

 

 
 

19. července

 

 

 

pátek

 

 

18.00

za + Ludmilu Valouchovou a manžela

 
 

20. července

6.30

poděkování P.B. a P.M. při životnim jubileu Barbory Homolové, s prosbou o zdraví a Boží požehnání , živé rodiny a + manžela

 

sobota

 

 

12.00

svatba: Veronika Václavíková a Vít Dostál

 
 

17.00

za + Gerharda Moravce - výroční

 
 

21. července

7.00

za + Viktorii Zlotou, padlého manžela, syna a zetě

 

16. neděle v mezidobí

 

10.00

za + P. Františka Kopečného

 

Úklid má 11. skupina