Pořad bohoslužeb farnosti Kobeřice

 

9. prosince   neděle

7.00

za farníky a dobrodince

 

 

 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

10.00

poděkování P.B. a P.M. za 80 let života s prosbou                    o požehnání a ochranu P.M. a za živé rodiny

 
 

 

15.00

koncert Kobeřanky

 

 

Sbírka na potřeby diecéze

 

10. prosince

16.00

zpověď dětí 4. a 5. třídy

 

pondělí

 

 

17.00

za + Důst. Pána Arnošta Kubelu, rodiče a sourozence

 
 

11. prosince

6.30

na jistý úmysl

 

úterý

 

 

 

 

 
 

12. prosince

16.00

zpověď dětí 6. a 7. třídy

 

středa

 

 

17.00

za + manžela Josefa Mrovce, rodiče z obou stran a příbuzné

 
 

13. prosince

6.30

za + Kateřinu Kubátkovou, manžela a jejich 2 syny

 

čtvrtek

 

Památka sv. Lucie, panny          a mučednice

8.30

návštěva nemocných od Rohova
18.00  modlitební společenství pro dospělé

 
 

14. prosince

8.30

návštěva nemocných od Štěpánkovic

 

pátek

 

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

16.00     17.00

zpověď dětí 8. a 9. třídy
za + Josefa Drastíka - výroční

 
 

15. prosince

6.30

za + Alenu Moravcovou, + rodiče a příbuzné

 

sobota

 

 

 

 

 
 

17.00

za padlého Maxmiliána Ohřála, manželku, jejich rodiče, sourozence, syna, snachu a zetě

 
 

16. prosince

7.00

za + Emila Kubného, otce, bratra, sestru a příbuzné

 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

 

10.00

za + Ludvíka Bittnera, rodiče a živé rodiny

 

Úklid má 10. skupina