Pořad bohoslužeb farnosti Kobeřice

 

17. června

7.00

za + Boženu a Leo Hanzlíkovy, rodiče,    sourozence a živé rodiny

 
   

11. neděle v mezidobí

10.00

zlatá svatba: za Marii a Emila Hanzlíkovy a živé rodiny

 
 

 

 

 

 

 

Sbírka na TV NOE

 

18. června

 

 

 

pondělí

 

 

18.00

novéna ke kobeřické Madoně 
za + Josefa Bolackého, rodiče a příbuzné            

 
 

19. června

6.30

za + Leonarda a Edeltrudu Mrovcovy, rodiče, sourozence, duše v očistci a živou rodinu

 

úterý

 

 

 

 

 
 

20. června

 

 

 

středa

 

 

18.00

za + Ludmilu Valouchovou

 
 

21. června

6.30

za + Jana a Marii Kubných, rodiče, děti a příbuzné

 

čtvrtek

 

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 

 

 
 

22. června

 

 

 

pátek

 

 

18.00

za + Aloise Chlubu k nedožitým 100.narozeninám, manželku a dceru

 
 

23. června 

6.30

za + manžela Bruno Žídka a rodiče

 

sobota

 

 

 

 

 
 

17.00

za + Norberta Hanzlíka - výroční

 
 

24. června

7.00

za + Edeltraudu Kubnou - výroční

 

Slavnost                          Narození sv. Jana Křtitele

 

10.00

za děti vycházející ze školy                   (školní mše sv.)

 

Úklid má 15. skupina