Pořad bohoslužeb farnosti Kobeřice

 

12. ledna           neděle

7.00

za + Štěpána Kotrlu k nedož. 85. naroz., + rodiče z obou stran a příbuzné

 

 

 

Svátek křtu Páně

10.00

za děti pokřtěné v tomto měsíci, jejich rodiče a kmotry

 
 

 

 

 

 

 

 

 

13. ledna

14.00

pohřeb p. Josefy Bočkové

 

pondělí

 

 

17.00

na jistý úmysl

 
 

14. ledna

6.30

za + Annu Stříbnou, manžela a rodiče z obou stran    

 

úterý

 

 

 

 

 
 

15. ledna

 

 

 

středa

 

 

17.00

za + Josefu Stříbnou - výroční

 
 

16. ledna

6.30

za + rodiče Švanovy a Lasákovy, jejich rodiče, sourozence a za živé rodiny

 

čtvrtek

 

 

 

 

 
 

17. ledna

 

 

 

pátek

 

Památka sv. Antonína, opata

17.00

za + Janu Kašnou - výroční

 
 

18. ledna

6.30

za farníky

 

sobota

 

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 

 

 
 

17.00

za + Ericha Wolfa a rodiče

 
 

19. ledna           neděle

7.00

za + manžela Richarda Halfara, rodiče Halfarovy, Hluchníkovy, příbuzné a živé rodiny

 

2. neděle v mezidobí

 

10.00

za + Gerharda Hanzlíka - výroční

 

Úklid má 7. skupina