Pořad bohoslužeb farnosti Kobeřice

 

17. února          neděle

7.00

za + Marii Mrovcovou, + rodiče, sourozence a synovce Jana

 

 

 

6. neděle v mezidobí

10.00

za + Marii Ohřálovou, padlého manžela, jejich rodiče, sourozence, syna, snachu, zetě a příbuzné

 
 

 

15.00

divadelní představení pro děti v rest. Familie

 

 

 

 

18. února

 

 

 

pondělí

 

 

17.00

novéna ke kobeřické Madoně
za + Františka Ziegla, manželku, 4 syny, snachu a vnuka

 
 

19. února

6.30

na poděkování P.B. k životnímu jubileu a do ochrany P.M. pro celou živou rodinu

 

úterý

 

 

 

 

 
 

20. února

 

 

 

středa

 

 

17.00

za + rodiče, děti, příbuzné a duše v očistci

 
 

21. února

6.30

za + Antonii Novákovou k nedož. 90. narozeninám a + manžela

 

čtvrtek

 

 

 

 

 
 

22. února

 

 

 

pátek

 

Svátek Stolce svatého apoštola Petra

17.00

za + rodiče z obou stran a + příbuzné

 
 

23. února

7.00

poděkování P.B. a P.M. za 90. let života Jiřího Mrovce s prosbou o zdraví do dalších let a za živé rodiny

 

sobota

 

Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

 

 

 
 

17.00

za + Josefa Moravce, + rodiče a živé rodiny

 
 

24. února         neděle

7.00

za + Kateřinu Drastíkovou, rodiče a sourozence

 

7. neděle v  mezidobí

 

10.00

za + Valtra Kramáře - výroční
Sbírka  "Haléř sv. Petra"

 

Úklid má 5. skupina