Pořad bohoslužeb farnosti Kobeřice

 

2. února           neděle

7.00

za padlého Maxmiliána Ohřála, manželku, příbuzné a živou rodinu

 

Svátek Uvedení Páně do chrámu

 

Svátek Uvedení Páně do chrámu

10.00

za + manžela Josefa Kubného, otce, bratra, sestru a tetu Anežku

 
 

 

11.00

svátost křtu

 

 

 

 

3. února

 

 

 

pondělí

 

 

17.00

novéna ke kobeřické Madoně
za + Edeltraudu Kubnou a + manžela - výroční

 
 

4. února

6.30

za + Marii Buksovou - zádušní mše sv.

 

úterý

 

 

 

 

 
 

5. února

 

 

 

středa

 

Památka sv. Agáty, panny a mučednice

17.00

za + Annu Laburdovou, manžela, syna, rodiče z obou stran a sourozence

 
 

6. února

6.30

za živé a zemř. členy 12. růže

 

čtvrtek

 

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

 

 

 
 

7. února

8.30

návštěva nemocných od Štěpánkovic

 

pátek

 

První pátek v měsíci

17.00

za + Jiřího Löhnerta - výroční

 
 

8. únor

6.30

za živé a zemř. členy 19. růže

 

sobota

 

 

 

 

 
 

17.00

Poděkování P.B. a P.M. za 70 let života s prosbou o ochranu do dalších let, + syna a rodiče

 
 

9. února         neděle

7.00

za + Marii Miklošovou, + manžela a rodiče z obou stran

 

5. neděle v mezidobí

 

10.00

za děti pokřtěné v tomto měsíci, jejich rodiče a kmotry - školní mše svatá

 

Úklid má 10. skupina