V neděli 2. září jsme na velké mši svaté poděkovali za úrodu. Zaměstnanci CETA Kobeřice v průvodu přinesli dary, kterými Bohu vyjádřili vděčnost za letošní úrodu. K výjimečnosti této mše svaté přispěla také velká schola, která vybrala opravdu nádherné písničky k této události. Po mši bylo pro farníky připraveno malé občerstvení.
Děkujeme CETA Kobeřice, a také všem farníkům, kteří se zúčastnili této mše svaté.