Poslední neděle v červnu se konala mše svatá obětovaná za děti vycházející školu. Tato mládež tímto způsobem poděkovala Bohu za úspěšně zvládnutých 9 let základní školní docházky, a tím ukončila jednu z nejkrásnějších etap v lidském životě. Farnost Kobeřice jim přeje úspěšný vstup do té nové, a ať s Boží pomocí zvládnou v životě vše, co je čeká.