V sobotu 6.1. 2018 se uskutečnila Tříkrálová sbírka. V naší obci se účastnilo 14 skupinek, které chodily od domu k domu. Koledníci zvěstovali šťastný nový rok a vybírali penízky do zapečetěných kasiček. Letos jsme měli možnost přispět na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným, mezi které Ostravsko-Opavská charita vybrané příspěvky rozdělí.
V Kobeřicích se vybralo 145 281 Kč, což je více než v roce 2017, kdy to bylo 135 396 Kč.

Děkujeme všem za příspěvky, a koledníkům za čas a ochotu účastnit se této sbírky.