V sobotu 30.9. 2017 se v naší farnosti konala Svátost biřmování.  Tuto svátost letos uděloval pomocný biskup Martin David, Ducha svatého do svého života přijalo 25 mladých farníků.