Pohled na západní křesťanství očima afričanů.

 

Kardinál Sarah: Naší povinností je jít proti proudu, proti módě, proti době, proti tomu co říká svět.

 

„ Jestliže někdo pokládá Eucharistii za pokrm, ze kterého nikdo nemůže být vylučován, pak ztratil smysl pro Mystérium“. Tak se vyjádřil před několika měsíci Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro posvátné obřady a svátostný řád.

   „Západ se opájí  svými iluzemi“  řekl kardinál, autor knihy“ Bůh nebo nic“ v Papežském institutu Jana Pavla II.

   V hodinách náboženství často děti malují obrázky ale ničemu se nenaučí a některé se nezúčastňuji ani mše svaté. Lidé si myslí, že dojde k nějaké změně nauky nebo revoluci v náboženství. Jenomže nauka nepatří „někomu“ ale je to nauka Kristova!
Pokud si někdo myslí, že nauka Církve je nedosažitelný , neuskutečnitelný  ideál a je tedy nutno  „snížit laťku“ aby byla dnešní společnosti dosažitelná,  pak si musíme ale nutně vysvětlit, zda je ještě evangelium pro dnešního člověka „dobrou novinou“, nebo neužitečným a neúnosným břemenem.

    Bohatství katolické víry není možno redukovat na jakýsi pragmatizmus a společný cit. Zjevení  ukazují cestu plnosti štěstí. Ignorovat tuto skutečnost by znamenalo odstoupit od nezbytnosti mít na zřeteli samé základy spásného působení církve, které se uskutečňuje prostřednictvím svátostí.

    Rozpory se týkají jen Západu. V Africe jsme v tomto  směru pevní, protože na tomto kontinentu je mnoho lidí, kteří pro svou víru  položili život. Jít na periferije, prosím,  ale záleží na tom, zda tam neseme Krista. Větší odvahu vyžaduje být s Kristem na kříži, v mučednictví. Naší povinností je jít proti proudu, proti módě, proti době, proti tomu co říká svět. A pak, pokud církev přestane hlásat evangelium, tak je sní konec. Může to dělat dnešní způsobem, ale s pevností a rozhodností. Problém není v tom , že je kněží málo, jako spíše v tom, zda jsou skutečně kněží Kristovi.

 

V této postní době s v myšlenkách zamysleme nad slovy pana kardinála a nad křesťany  , kteří  jsou pro svou víru vražděni v Africe.

 

Grage