Tak jako každý rok tak i letos v období masopustu, senioři z Kobeřic pořádali  společenský večírek. Konal se v místnosti nad hasičskou zbrojnicí. Za tuto možnost pořádání večírku  v  prostorách hasičské zbrojnice chtěl by poděkovat

dobrovolným hasičům z Kobeřic.

     Přesto, že seniorů v naší obci je velký počet, oproti předešlým rokům se v roce letošním zúčastnilo méně lidí z naší obce. Nevím  čím to bylo způsobeno, ale  ze zkušenosti vím, že když navštívím  akce seniorů v okolních obcích zjišťuji , že sály jsou plné. Je to snad tím , že naše obec nemá kulturní dům, že představenstvo obce se seniorům málo věnuje nebo je vina v nás seniorech, že jsme si zvykli povětšinou sedět doma u televize? Osobně si myslím , že naše generace se většinou v minulosti uměla bavit sama bez profesionálních bavičů

a že to stále máme v sobě. Přicházejí se k nám pobavit senioři  z  okolních obcí, kterým se u nás líbí. Přišli i letos a sál se zaplnil.

       Přišel mezi nás i náš pan farář Otec Marek.. Nezapomněl na své farní ovečky a svým zájmem o nás starší nás velmi potěšil. Zapojil se s námi do naší zábavy. Senioři mu moc děkují a váží si jeho přístupu.

Byla muzika, bylo veselo ,  bylo občerstvení,  byla zábava, byly scénky a byla i chutná večeře. A tak se jedlo, pilo, tancovalo, všichni v dobré náladě až do noci i když již hudba přestala hrát ještě se nám jít domu nechtělo.

       Chtěl bych napsat několik vět k nám kobeřickým  seniorům. Přijďte mezi nás. Využijte ještě co nejlépe svého času na této zemi , který Vám dává náš Pán.

Budete-li mít radost se setkávání, budete-li se bavit, budete -li spokojeni a mít dobrou náladu, nic s tím nezkazíte. Zkuste  přijít k nám! Těšíme se na Vás!

 

Přiloženy jsou snímky z večírku

 

Grage