Před sto lety Panna Maria hovořila o Rusku tak, jako by mělo sehrát v dějinách lidstva nějakou důležitou úlohu. Určitě nelze pominout  bolševickou revoluci, která vypukla téhož roku a tato  pak inspirovala mnoho dalších nepokojů po celém světě.

Ruský národ se Bohu díky komunistické vlády zbavil, a přestože zatím nedošlo k obrácení Ruska ke katolické církvi, nelze nevidět, že tato země je dnes, na rozdíl od západu, vzdálená oné ďábelské gender ideologii. Rusko je země, která si tradiční rodiny velmi váží a podporuje ji. Rusko se dokonce stalo zemí, kde počet obyvatel roste a to nikoli kvůli imigrantům, ale díky zvýšené porodnosti.

      Jaké plány má tedy Panna Maria  s touto zemí? Jakým způsobem ještě do světových dějin zasáhne? Dočkáme se  jejího obrácení a budeme svědky, jak se stane pevnou hrází proti dosud nejsilnějšímu útoku temných sil na Boží  království?

       Už nyní Rusko  většině euroatlantických zemí vyčítá, že odmítají své kořeny, včetně křesťanských hodnot, které tvoří zásady  západní civilizace.Že se popírají morální zásady a jakákoli tradiční identita – národní, kulturní, náboženská nebo dokonce pohlavní. Rusko nám vyčítá politiku, která staví na stejnou úroveň rodinu s dětmi a partnerství osob stejného pohlaví nebo víru v Boha  a víru v satana. Poukazují na to,že se ruší a přejmenovávají svátky, aby se stydlivě schovala jejich podstata a morální základ.

       Mají pravdu v tom , že tento model západ vnucuje celému světu i za cenu bombardování a zabíjení Celá řada zemí  středního východu a severní Afriky je rozvrácena a stala se semeništěm radikálů.

        Rusové toto chování  západu označují za přímou cestu k degradaci a primitivizmu, k hluboké demografické a morální krizi, která může vést ke konci současné civilizace. Jakou roli ale připravila Rusku v boji tímto bezbožným „novým světovým řádem“ , na to zatím není  jednoduché odpovědět.

        Co však můžeme říct s jistotou, že poselství Panny Marie nás nevybízí k žádné nové revoluci. Nemusíme ani nic vymýšlet. Stačí se jednoduše vrátit k původní katolické víře, zbožnosti a liturgii. Vést řádný život v souladu s naukou a morálkou. Tak jako naši předkové a generace před námi po staletí. Pokoj lidstvu ještě nepřinesla žádná revoluce. Ani ta protestantská před pěti, ani ta zednářská pře d třemi, ani ta bolševická před jedním stoletím. Pokoj může přinést pouze obrácení a pokání.

 

Čerpáno z tisku a internetu Grage