V neděli 4.10.2015 v 11:00 vysvětil žilinský biskup Mons.Tomáš Gális nový poutní kostel Panny Marie Matky Církve. Této slavnosti se také osobně zúčastnil náš biskup František Václav Lobkowitcz. V kostele jsou také uloženy relikvie sv. Jana Pavla II, sv. Marie Goretti, sv. Ondřeje - Svorada a Beňadikta a bl. sestry Zdenky.

Turzovka_3Turzovka_5

Poutníci se na "Turzovku" vydávají po desetiletí. Tisíce poutníků zde čerpají duchovní posilu v modlitbě a nabírají léčivou vodu ze studánek. Lesní křížová cesta končí právě na hoře Živčáková v katastru obce Korňa, kde byla v roce 1993 vysvěcena malá dřevěná kaplička. Její kapacita však zdaleka nestačila náporu poutníků, kteří tam přicházejí. Souhlas se sbírkou a výkupem pozemků pro stavbu kostela vydal již v roce 2008 biskupský úřada v Nitře.

V iniciativě pokračovalo nově zřízené biskupství v Žilině v čele s biskupem Tomášem Gálisem. Ten také 8. 9. 2008 povolil stavbu kostela Panny Marie Matky Církve a exercičně-pastoračního zařízení na vrchu Živčáková. Dne 19. 10. 2008 byl slavnostně posvěcený základní kámen stavby a byla oficiálně zahájena stavba. O tři roky později byl 29. 5. 2011 posvěcen kříž, koruna Panny Marie a zvon pro nový kostel.

K moderní stavbě kostela se vystupuje přímo od parkoviště po schodišti, které střeží sochy sv. Cyrila a Metoděje. Kostel pojme stovky věřících. Na kruchtě je prostor pro pěvecký sbor i píšťalové varhany. V patře je k dispozici menší kaple sv. Jozefa. Velká prosklená okna umožňují výhledy na okolní krajinu. Přímo z hlavního vchodu je pohled na Lysou Horu. Možnost vyhlídky umožní také věž kostela. V sousedství novostavby jsou již připraveny základy na exerciční centrum.

Něco málo k historii zjevení a léčivým pramenům na tomto místě:

V neděli dne 1.6.1958 na svátek Nejsvětější Trojice se hajný Matúš Lašut při své pravidelné obchůzce v 9 hodin ráno zastavil nedaleko Turzovky na Živčákově hoře. Zde u chodníčku visel obraz Matky Ustavičné pomoci a tak se jako vždy na tomto místě pomodlil Otčenáš a Zdrávas Maria. Při vyslovení jména „Maria“ uviděl krátký záblesk a tak se podíval tím směrem. Ve vzdálenosti asi 12 m uviděl ve výšce 2 metrů nad zemí Pannu Marii. Byla vysoká asi 2 metry, oblečená do bílých dlouhých šatů, přepásaných modrou stuhou, s hlavy jí splýval dlouhý závoj. Ruce měla sepjaté a přes levou ruku jí visel růženec. Tvář měla oválnou, běloučkou, vypadala jako šestnáctiletá dívka. Celý její zjev působil majestátně a mocně. Stromy z toho místa zmizely a místo nich tam byl záhon květin.Květiny byly tak krásné, že něco podobného v životě neviděl. Celou dobu na něho nepromluvila ani slovo, přesto však, jak popisuje, přijal v obrazech její příkazy:
1. „Čiňte pokání, modlete se za kněze a řeholníky, modlete se růženec.“
2. „Když se lidé nenapraví, přijdou strašné pohromy- jednotlivě i hromadně - a lidé budou hynout různými způsoby.“
3. „Jestliže se lidé nepolepší, zahynou.“
Pan Lašut o svých zjeveních mlčel. Panna Maria se mu ještě zjevila 7. a 21. června 1958, dále 7. a 21. července a naposledy 14. srpna 1958. Vždy v 9 hod. ráno. 7. září když přecházel přes tři kopce, pokaždé, když se zastavil, upadl do tranzu a začal hlasitě vzlykat. Pláč přivedl lidi, kteří se ho vyptávali, co se mu stalo. V bezvědomí vyprávěl o svých zjeveních. Když se probral o ničem nevěděl. Tak se jeho příhoda začala vyprávět po celém okolí. Pan Lašut měl za totality velké problémy s příslušníky VB. Dlouhou dobu strávil ve vazbě za pobuřování a šíření poplašných zpráv. Několikrát byl také ústavně léčen. 
V době Lašutova ústavního léčení dostal pan Kaválek ve snu poselství o léčivé vodě na Živčákově hoře. Dle pokynů ve snu šel na horu a začal kopat a skutečně objevil vodu. Když narazil na pramen, zjevila se mu Panna Maria, poděkovala mu a ukázala mu další místo pro druhý pramen. Voda z těchto pramenů vyléčila mnoho těžce nemocných lidí. Voda má nejenom léčivé účinky, ale též duchovně povznáší. Místo zjevení se proměnilo v místo poutní, byla zde postavena kaplička, která byla za doby totality několikráte zničena. Na toto místo přichází po dobu 40 let každodenně množství lidí s vírou , nadějí a vděčností k Matce Boží. Odnášejí si odtud vodu a prosí o uzdravení z nemocí, proti kterým lékařská věda nezná léku. A tak se začaly šířit zprávy o zjeveních a zázračných uzdravení vodou z Turzovky nejenom v okolí, ale i do různých míst v Čechách na Slovensku i v Polsku. Dodnes sem přicházejí i návštěvníci z Německa, Rakouska Švýcarska i z jiných zemí. V okolí se začaly stavět malé oltáříky a kapličky. Zvláštní úkazy na Živčákově hoře nedaleko Turzovky spatřilo mnoho lidí.A to nejen jednotlivci, ale celé skupiny, třeba i celý autobus. Viděli různé úkazy na slunci, jak paprsky slunce vytvářejí různé tvary, jako kříže, hvězdy nebo jiné ( například ciferník, kdy ručičky ukazují za pět minut dvanáct).Mezi množství lidí, kteří spatřili Pannu Marii patří i akademický malíř Stanislav Bartoloměj, který ji spatřil 15.8 na den Nanebevzetí Panny Marie a 16.8.1964.Lidé v okolí vyprávějí, že Panna Marie na sebe bere různé podoby- jednou je stařenkou, jindy ženou z lidu, či krásnou Paní. Jednomu z mužů, kterým se zjevila (K. Židlický z Prahy) sdělila: „Moje hora jest Mým královstvím u vás. Jsem tam vždy mezi Vámi. Často mne vidíte, ale nepoznáte. Moje hora má léčivé prameny, ale jen pro toho, kdo má silnou víru. Tento pramen vyléčí vše. Ale jen když člověk myslí na Boha nebo na Mne. Všechny prameny jsou stejně léčivé, jen víry je třeba“. Mnoho poutníků spatřilo ve vodě při čerpání pramenů hvězdičky, křížky či jiné tvary, dokonce i podobu Panny Marie. Útvary jsou dobře vidět ve zmrzlé vodě v láhvi. Tato léčivá voda se nekazí.
Turzovka_1Turzovka_2Turzovka_4Turzovka_6
 
Zdroj textu: http://www.zivcakova.sk/ , https://cs.wikipedia.org , http://www.doo.cz/
Foto: Admin