V neděli 13. září 2015 byl během krátké pobožnosti posvěcen nový dřevěný kříž na křižovatce ulic Dubová a Osmilány.

Svěcení_křížeSvěcení_kříže_1

Starý kříž již byl v katastrofálním stavu, nejvíce se na něm podepsaly klimatické podmínky a hniloba.

Stav_starého_kříže

Proto se rodina, na jejichž pozemku kříž stojí, rozhodla neotálet a starý kříž sundat. Nechali vyrobit nový kříž ze smrkového dřeva, a litinovou sochu Ježíše Krista svépomoci zrekonstruovali.

kříž

Úplně první kříž stál kousek dál v blízkosti mostu původního koryta Bílého potoka (dnešní hranice křižovatky). Při přeložení koryta Bílého potoka v roce 1973 měl být tento kříž původně zrušen, ale na přímluvu paní Švanové byl přemístěn do její zahrady a v nové podobě stojí dál. 

Všem, kteří se na rekonstrukci tohoto kříže podíleli patří velké díky. Doufejme, že i tento kříž bude na svém místě stát i nadále, a že budoucí generace se o něj budou starat se stejně velkou péčí, jako generace současná i minulá.