Každoročně se v naší farnosti pořádá "Kafejko" pro farníky, kteří pracují  a starají se o farnost. Pořadatelem a organizátorem Kafejka je místní pan farář, který pozve všechny  farníky, kteří se nějakým aktivním způsobem zapojili do života farnosti. Kafejko se tradičně pořádalo o masopustu, obvykle v únoru. Farníci se sešli u pohoštění, zábavy a tance. V příjemném prostředí u hudby, tance a různých zábavných scének se farníci bavili do nočních hodin.

Letos tomu bylo jinak. Kafejko se pořádalo  tentokrát pod širým nebem 22.července v areálu hasičské zbrojnice. Důvod byl jeden a zásadní - náš pan farář se dožil v červenci jubilea 50 let. Takovéto jubileum bylo nutné řádně oslavit a také se oslavilo!

Dostavilo více lidí  než obvykle. Muži se nenechali zahanbit a také přišli. Dostavil  se také otec Jakub, který letos působil v naší farnosti jako jáhen a byl v červnu vysvěcen na kněze.

Byl právě na poutní cestě do Čenstochové a alespoň na chvíli se zastavil.

Nálada přítomných byla veselá, pohoštění výborné a hudba vyhrávala k tanci a poslechu.

Pro pobavení přítomných vystoupila skupina Slunečnice v krojích  se scénkou, ve které vzpomínaly již dospělé dámy na svá dětská léta. Bylo to jejich první vystoupení na veřejnosti a měly velký úspěch.

Nálada přítomných byla výtečná, takže přítomní nevnímali  plynoucí čas a bavili se do pozdních nočních hodin, kdy s v povznesené náladě rozcházeli domů.

Pár přiložených obrázků připomene tuto oslavu.